Category Archives: भर्ती भर्ती NEWS

हामीले अन्तिम जाँच गरे।

अन्तिम परीक्षण मार्च १th र १th, २०२१ मा आयोजित गरिएको थियो। सबैजना, पछिल्ला तीन महिनाको लागि अध्ययनका लागि धेरै धेरै धन्यबाद।

उच्च शिक्षामा जानको लागि मार्गदर्शन सुरु भयो!

श्री श्री जूसँग आज मैले एउटा अन्तर्वार्ता लिएका थिए। ऊ जापानको विश्वविद्यालयमा जान चाहान्थ्यो