Hãy đặt bước chân đầu tiên cho con đường du học tại Học viện Nhật ngữ ACC! Chúng tôi luôn chào đón bạn! Xin chúc mừng tất cả các học sinh đã nhập học!