Category Archives: Thông tin trường học

Khóc học lên đại học đã bắt đầu!

Tôi đã có một cuộc phỏng vấn với Anh Son hôm nay. Anh ấy muốn học tiếp vào một trường đại học Nhật Bản